עורך דין חוזה מכירת דירה

סעיפים שונים בחוזה למכירת דירה

חוזה למכירת דירה, הנקרא גם הסכם מכר, כולל שורה ארוכה של סעיפים אשר תפקידם לעגן את זכויותיהם והתחייבויותיהם של הצדדים זה כלפי זה באופן חוקי ומפורש, שאינו משתמע לשתי פנים. כמעט בכל המקרים, כל אחד מהצדדים יהיה מיוצג על ידי עורך דין הדואג לאינטרסים שלו, והחוזה מייצג את ההסכם שהושגו. למעשה, כל חוזה מכירת דירה דומה במידה רבה למשנהו, אולם קיימים שינויים הקשורים במצבו של הנכס מבחינות שונות ובעניינים ספציפיים הקשורים לעסקה האמורה.

לפניכם מספר דוגמאות לסעיפים מרכזיים שאותם כותב עורך דין בחוזה מכירת דירה:

  • הצהרות והתחייבויות של הקונה – מדובר בהצהרה לפיה הקונה ראה את הנכס, בדק את זכויות המוכרים בו ואת מצבו התכנוני והמשפטי ברשויות הרלוונטיות. בדיקות אלו הראו לקונה שהנכס מתאים כפי שהוא לצרכיו ולמטרותיו. הקונה גם מצהיר כי הדירה מצויה במצב תקין טוב ואין לו תביעות או טענות באשר לחוסר התאמה או טיב הדירה, וגם לא יהיו לו. יש לציין כי בדיוק לאור סעיף זה חובה לבצע ברצינות ובמקצועיות את כל הבדיקות הנדרשות לגבי מצבה התכנוני, הפיזי והמשפטי של הדירה קודם החתימה על חוזה מכירת דירה.
  • הצהרות והתחייבויות הקונה – בסעיף זה הקונה מצהיר שהוא המחזיק הבלעדי ובדירה והבעלים שלה, ושהזכויות שלו עליה נקיות ממשכנתא, שעבודים, חובות או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוא גם מצהיר שלא ישעבד או ימשכן את הזכויות לאורך מספר מסוים של ימים (לרוב כחודש) מעת החתימה על החוזה. בנוסף, המוכר מתחייב לבצע את כל הפעולות הנדרשות להעברת רישום הזכויות בדירה על שם הקונה, לרבות כל מסמך הנדרש לרישום ברשויות הרלוונטיות.
  • רישום – בחלק זה נכתב כי המוכר מוכר את זכויותיו בנכס לקונה בהתאם לאמור בחוק המכר, ואילו הקונה קונה את הזכויות בדירה כשהיא נקייה מכל חובות למיניהם. כמו כן, המוכר ימציא כל אישור ומסמך נדרש לרבות אישור מס מכירה, ייפוי כוח בלתי חוזר, אישור מס שבע וכן הלאה. זאת לצורך העברת הזכויות בנכס ורישומן בלשכת רישום המקרקעין. עוד נאמר כי הקונה הוא שיטפל בביצוע הרישום בפועל. הצדדים גם מצהירים ומסכימים שאם יהיה איחור בהמצאות המסמכים והאישורים הנדרשים, עקב סיבות שאינן תלויות במוכר, הרי שהדבר אינו נחשב להפרה של ההסכם (למשל, עיכובים הקשורים בהתנהלותה של רשות זו או אחרת).
  • מיסים – חלק זה קובע שכלל המיסים והתשלומים הרלוונטיים שיש לשלם בעבור הדירה על למסירת החזקה לקונה, חלים על המוכר ומשולם על ידו. עוד נקבע כי המוכר חייב בתשלום מס מכירה, היטל השבחה ומס שבח, אם הם חלים על העסקה, ואילו הקונה חייב במס רכישה.

לייעוץ וליווי עורך דין מקרקעין

אלו היו רק מספר דוגמאות לסעיפים המופיעים חוזה למכירת דירה, וישנם רבים נוספים. לעוד פרטים בנושא ולקבלת ליווי ברכישת הדירה, התקשרו אל עו"ד דרור אוסטפלד בטלפון 050-5653668.

ישר לוואטסאפ

מדריך שחובה לקרוא לפני שרוכשים או  מוכרים דירה (חינמי)

דילוג לתוכן