ליווי עורך דין: חוזה קניית דירה

קניית דירה כרוכה בהתחייבות כספית משמעותית, ולמעשה הגבוהה ביותר בחייהם הפרטיים של אנשים. על מנת להבטיח את תמורה לכספכם ללא בעיות או תסבוכות, יש לייצר חוזה מכר המטפל בכלל ההיבטים והסעיפים, השומר על האינטרסים שלכם ועושה זאת באופן נכון וחוקי. לכן אין תחליף לשירותי עורך דין בחוזה קניית דירה אשר יבצע עבורכם את הבדיקות המקדמיות הנחוצות, יבנה את החוזה בצורה מקצועית ומקיפה, ויעמוד בקשר מול בא כוחו של המוכר.

למעשה, מה שההסכם יבטיח הוא שתקבלו את החזקה והבעלות על הדירה במועד האמור, כאשר היא במצב זהה לידוע לכם כיום, וכאשר אין לגביה בעיות משפטיות כגון עיקולים או שעבודים. כל זאת עם מנגנון המבטיח פיצויים בחריגה/הפרה של התנאים האמורים בחוזה.

 

סעיפים ופרטים שעורך הדין דואג להם

חוזה קניית דירה נפרש על פני מספר עמודים וכולל שורה ארוכה של סעיפים ופרטים, אשר עורך הדין דואג לערוך ולכתוב אותם תוך התדיינות מול המוכר. כך לדוגמא, אחד הסעיפים המרכזיים מבחינתכם נקרא הצהרות המוכר. סעיף זה כולל שורה של הצהרות הנוגעות אל הדירה מבחינת מצבה התכנוני, הפיזי והמשפטי, ובמידה שיתגלה כי הצהרות אלו לא נכונות תוכלו לדרוש פיצוי ואף ביטול של ההסכם. מטבע הדברים, נכון להיום המוכר יודע הרבה יותר מכם על הדירה וייתכן שחלק מהפרטים מוסתרים במכוון. סעיף זה של הצהרות המוכר מחייב אותו "לגלות את הקלפים", דבר אף שעשוי להוביל למשא ומתן מחודש על מחיר הדירה, ועל כל פנים מבטיח את התמורה לכספכם.

עוד סעיף חשוב הוא כמובן תיאור של הדירה, החל בפרטים הבסיסיים כגון הקומה והחלקה, מחסן, חנייה והצמדות נוספות, ועד לגבי הצהרת מוכר אודות השימוש המותר בדירה – כלומר דירת מגורים. החוזה גם יבטיח ששני הצדדים יחתמו על כל מסמך הנדרש לצורך העברת הזכויות על שמכם, כולל ייפוי כוח בלתי חוזר שמייפה את כוחו של עורך הדין מטעמכם להעברת הדירה על שמכם, שטרי העברת זכות שכירות במידת הצורך, בקשת רישום מקרקעין וכדומה. זאת בנוסף לחתימה על בקשה לרישום הערת אזהרה לטובתכם על זכויות המוכר של הדירה.

לא פעם עורך הדין גם ידאג לכלול בחוזה הוראת ארכה לביצועו. מדובר בסעיף חיוני עבור קונים אשר תשלומיהם תלויים באישור המשכנתא ו/או במכירת נכס אחר שבבעלותם, דבר העלולה להוביל לעיכוב שהמוכר עלול להחשיב בתור הפרת חוזה יסודית. על כן, עורך הדין ידאג שאיחור בתשלום לתקופה של שבועיים או מספר שבועות, לפי הצורך ובהתאם להסכמת המוכר, לא ייחשב להפרה יסודית.

עורך דין חוזה קניית דירה

לייעוץ וליווי עורך דין מקרקעין

אלו היו רק מספר דוגמאות לסעיפים שמכניס עורך דין בחוזה קניית דירה, וישנם היבטים רבים נוספים שהחוזה מטפל בהם. לעוד פרטים בנושא ולקבלת ליווי ברכישת דירה, התקשרו אל עו"ד דרור אוסטפלד בטלפון 050-5653668.